Health Archives

Watch – Don’t Search for Medicine For Ulcer || அல்சருக்கு இதைவிட பெரிய மருந்தே இல்லை – Tamil Health Tips

►Subscribe For More Health Tips In Tamil : https://goo.gl/n3599J

►Subscribe For More Telugu Health Tips : https://goo.gl/L1FJ7n

► Subscribe For More Malayalam Health Tips : https://goo.gl/UQbAsF

Ulcer, Acidic, GERD at Masakit ang Tiyan: Heto ang Lunas

Video ni Doc Willie Ong at Doc Liza Ong LIVE #287

1. Huwag magpapagutom. Kumain bawat 3 o 4 na oras pero pakonti-konti lang.
2. Kumain ng saging at uminom ng tubig.
3. Kumain ng matatabang lang. Umiwas sa maaasim at maaanghang.
4. Huwag uminom ng alak at manigarilyo.
PANOORIN ang Video:

Video Rating: / 5

Share

Oddly Satisfying Video to Help Relieve Stress

All the videos used in this video are obtained with the permissions of the respective creators. All the credit goes to them. Don’t forget to support them:

0:00 – https://www.instagram.com/p/BjaLQ_sH8Yy/
0:05 – https://www.instagram.com/p/BFo3ECyG0yC/
0:12 – https://www.instagram.com/p/Bj4M3JHFe3D/
0:16 – https://www.instagram.com/p/BhPMYtdj1XG/
0:30 – https://www.instagram.com/p/BhxX3gpjwTa/
0:40 – https://www.instagram.com/p/Bj9d_uUgxH0/
0:49 – https://www.instagram.com/p/BZq8rG-A-g0/
0:57 – https://www.instagram.com/p/Bj-62MIBxBr/
1:09 – https://www.instagram.com/p/BiHl8FAlkwZ/
1:20 – https://www.instagram.com/p/Birzrd-DHKU/
1:37 – https://www.instagram.com/p/BbPN6DQlNX9/ www.alonsaguavera.com
1:50 – https://www.instagram.com/p/Bh1gSaXAkQ4/ www.roysbox.etsy.com
2:16 – https://www.instagram.com/p/BkFqavOgvll/
2:24 – https://www.instagram.com/p/BjqaqTRjjku/
2:41 – https://www.instagram.com/p/BjKrfatDtur/
2:56 – https://www.instagram.com/p/BJctsrOB42A/
3:16 – https://www.instagram.com/p/BjTET3Mgzd4/
3:28 – https://www.instagram.com/p/Bc98MRLFv7h/
3:38 – https://www.instagram.com/p/BimmV3pHlnS/
3:43 – https://www.instagram.com/p/BjnHUD5gGv5/
3:50 – https://www.instagram.com/p/BkAdP4fgzxk/
4:11 – https://www.instagram.com/p/BZiu-Z9AE0E/
4:26 – https://www.instagram.com/p/BjqBYlJAAFF/
4:46 – https://www.instagram.com/p/BjMdNJLFqqi/
4:51 – https://www.instagram.com/p/BhjtZLRHjWM/
5:08 – https://www.instagram.com/p/Bi7CUUdD-9N/
5:27 – https://www.instagram.com/p/BjIUtbVgoNR/
5:33 – https://www.instagram.com/p/BjBIEEclXu3/
5:57 – https://www.instagram.com/p/BjfSVe7Bjdp/
6:06 – https://www.instagram.com/p/BSRIPXaAwAO/
6:26 – https://www.instagram.com/p/BFawntfm03J/
6:34 – https://www.instagram.com/p/Bj_rRnZA5jn/
6:46 – https://www.instagram.com/p/BjIX3pXDAwl/
6:55 – https://www.instagram.com/p/BjsnuQOghFK/
7:11 – https://www.instagram.com/p/Bi1aJSSAboy/
7:21 – https://www.instagram.com/p/BjccYe4hU4e/
7:41 – https://www.instagram.com/p/BjJkPb6nQQT/
8:00 – https://www.instagram.com/p/BjSn6t9gLBg/
8:10 – https://www.instagram.com/p/BgWDPTYl0h-/ www.alonsaguavera.com
8:23 – https://www.instagram.com/p/BjKfHS_getY/
8:47 – https://www.instagram.com/p/Bj-90zuHumJ/
9:07 – https://www.instagram.com/p/BYi-HdCl9Lj/
9:27 – https://www.instagram.com/p/Bj5vJCCgua2/

Song: NOWË – Save Us (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/UelXiWfn4MY

Song: Markvard – Be With Me (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/w6P0hVXAWgQ

Song: Jarico – Landscape (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/EwRdKJURDHw

Have you ever seen something that makes your skin tingle and for some unknown reason provides you with a sense of unbridled peace and happiness? Gears working in perfect synchronization, a cake frosted with absolute precision, mouth-watering chocolate, balls of fish and marbles rolling so smoothly it hurts. Something that is just…satisfying? Well, here’s exactly ten solid minutes of that feeling. Get satisfied!
Video Rating: / 5

8 astuces pour GÉRER son STRESS

8 astuces pour mieux gérer son stress, c’est utile à tous les moments de la vie. On subit tous du stress, le tout c’est de connaître quelques astuces pour mieux le contrôler et savoir le réduire facilement et rapidement ! Merci d’avoir regardé cette vidéo.

LIENS MENTIONNES
Méditation guidée contre le stress : https://youtu.be/kDnwxRhsgbw
Podcast sur le yoga avec Laura de Asani Yoga et Margaux : https://youtu.be/sdzKn_v4uVQ
Mes vidéos sur le YOGA : https://www.youtube.com/watch?v=P9zQ2-TOfKA&list=PLjOHju5Vg14-O_uCKEgazPRSjZ4_HvYVv
Mes vidéos BULLET JOURNAL : https://www.youtube.com/watch?v=mBrywhgxrw4&list=PLjOHju5Vg14-l_qzz5S3yOsAuc-wQx1Om

VUS DANS LA VIDEO
Ma palette d’aquarelle : https://amzn.to/2t4K4lk
Mon rangement à stylo transparent : https://amzn.to/2HZA6Xm
Ma collection de livres Harry Potter en anglais : https://amzn.to/2HTE97q
Ma plante qui “vole” : https://amzn.to/2HX4H7A

HAUT BLANC (pense à activer iGraal)
http://bit.ly/2JUNh1i
Il vient de chez “Clicandfit” : c’est une box avec 5 pièces mode selon nos goûts, on garde et on paie juste ce que l’on aime et on renvoie le reste. Pour en savoir plus : https://www.clicandfit.com/accueil/23215

SOURCES
Rester calme quand on sait qu’on va stresser : https://www.youtube.com/watch?v=8jPQjjsBbIc
Comment devenir ami avec le stress : https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU
Différents exercices de respiration : https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/4-exercices-pour-lutter-contre-le-stress-au-travail_1544799.html
Power poses pour gagner en confiance en soi : https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

PARRAINAGES
Pour récupérer de l’argent quand tu achètes sur le site de la SNCF (ou Sephora, Nike…), je passe par iGraal ! Si toi aussi tu veux récupérer de l’argent grâce à tes achats, je te parraine : http://bit.ly/2uUgVcr
Parrainage Airbnb : http://bit.ly/2uMgTDu
Parrainage UBER (réduction offerte) : xc8nr
Mon parrainage mademoiselle-bio (5€ offert à la première commande) : lesastucesdemargaux@gmail.com

__

RESEAUX SOCIAUX
Blog: http://bit.ly/1RQILhX
Facebook: http://on.fb.me/1WviZ1K
Twitter: http://bit.ly/1O5CSuQ
Instagram: http://bit.ly/1LZdu3P

CONTACT
lesastucesdemargaux@gmail.com

DISCLAIMER
Cette vidéo n’est PAS sponsorisée.
Certains des liens plus haut peuvent être des liens d’affiliation (ce qui ne change rien pour vous).

Share

How to make lungs with balloons – life hacks for kids .

Do you know , how to make lungs with balloons and plastic bottle ?
It’s very simple creative ideas .

Watch the video.

I used – 3 balloon , cock plastic bottle and drinking straw .

It’s really awesome creative ideas that how to make plastic lungs with balloons …. your kids can make it easily for his science experiments project at school …. it just homemade plastic lungs .
i used plastic bottle and straw , this is the best plastic bottle life hacks for kids .

Just do it yourself | diy .. and make more laugh for your kids .

Below Our best life hacks Video Tutorial :

How to make a homopolar motor with magnet – https://youtu.be/FwJEiVdti5g
How to make Mini dremel tool – https://youtu.be/KEGe6TQIpOU
How to make Electric coffee maker – https://youtu.be/GqUXy1OxKuo

How To Make Homemade Speaker : https://youtu.be/reZP_KeVmn8
how to make Amazing pen holder – https://youtu.be/sjNeDePSLJU
How to Make Air Pump Using Plastic Bottle – https://youtu.be/sqpFHOPvCGI

How to make USB foam cutter – https://youtu.be/8j9EOkMidVI
How To Make Amazing Shotgun : https://youtu.be/NcRiSaUZ7Eo

If you really like this video , then plz don’t forget to like and comment below ,
And,
Please don’t forget to SUBSCRIBE The Channel…. stay with us for more amazing / creative/ funny / Hacking tricks Ideas.
Thnx For Watching .

Follow us :

Facebook Fan Page : http://goo.gl/cXgHs0
Google profile : https://goo.gl/Cvq429

*** Again Thnx ***

** Note : Don’t try to copy this video for upload u’r Channel .

** semihigh production ** semi high production **
Video Rating: / 5

Prepare your lungs and lace up your hiking boots, because we’re taking on volcanoes, craters and glaciers.
Get all the Details of our trip here: https://gonewiththewynns.com/epic-volcano-hiking-ecuador
Join our crew on Patreon and become a BIGGER part of the adventure: http://bit.ly/patreon-wynn

Subscribe and Keep in touch: https://gonewiththewynns.com/join-us

The Andes mountains in Ecuador are attempting to kick our butts, but we’re bound and determined to see it all! This is an adventure chock full of nature’s eye candy. Strap on your hiking boots, put on your snow gear and join us! The landscapes are amazing, the altitude is way up there and alpacas are super cute! We hope you enjoy this adventure as much as we did.

Love from all of us here aboard s/v Curiosity,
– Jason, Nikki, Cleo and Singa (and Kate too!)

Enjoy our vids? Want to give us a virtual high-five? Treat us to an espresso? Or pitch in on a tank of fuel? Click over to our Tip Jar and see how (most of the ways won’t cost you a dime): https://gonewiththewynns.com/tip-jar

***For the HD Watchers out there, you may notice this video is in 720p. After 4 failed uploads and 8 days of trying to upload our normal 1080p 10-16 bit rate video, we’ve sucked it up and uploaded this video in 720p with a bit rate of 5. The upload took over 36 hours even at this lower quality. Sadly, that’s the price we pay for having to upload from a tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Please let me know how the video looks, we’ll be uploading with slow connection speeds for a while as we continue to sail around French Polynesia.***

What are we filming with??? Get our Up-To-Date camera, accessories, computers & editing gear list, along with our reviews & opinions on our site here: https://gonewiththewynns.com/camera-gear-review-2017

Music:
Korbee Spotify: http://bit.ly/heychildspotify
Korbee iTunes: http://bit.ly/heychilditunes
Korbee Website: http://bit.ly/1ko58vX
Korbee Instagram: http://bit.ly/1P75eoY

If you wanna get social with us we’re all over the place, hop aboard and join the adventure: https://gonewiththewynns.com/join-us

© Gone With the Wynns 2018
Video Rating: / 5

Share

Willkommen beim heutigen FNAF Fan Game Abigails Night. Weibliche Animatronics in Deutsch / German von GermansnakeGaming ❤ ABONNIEREN: http://bit.do/TeamSnake ► Abigails Night Deutsch/German ► Let’s Play Horror (Deutsch): https://goo.gl/2sURa5

► Facebook: http://goo.gl/yVJuJK
► Twitter: https://goo.gl/5ffoHP
► Instagram: https://goo.gl/ki7S5R
► Steam Gruppe: https://goo.gl/RB9MhB

Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt & und es bei Facebook & Twitter teilt. Danke für eure Unterstützung 🙂

___________________________

Let’s Play Abigails Night Deutsch/German
Live-Kommentiertes FNAF Fan Game Gameplay von GermansnakeGaming

___________________________

Mein Equipment:

*Webcam: http://amzn.to/2teQBeA
*Mikrofon: http://amzn.to/2tdJP8p
*Headset: http://amzn.to/2CFUjmZ
*Software für Videoschnitt: http://amzn.to/2v0vGu7
*Tastatur: http://amzn.to/2sgF61A
*Maus: http://amzn.to/2sgFc9s

Links, an denen ein ”*” steht, sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über diesen Link ein Einkauf zustande, werde ich mit einer Provision beteiligt. Für euch entstehen dabei selbstverständlich keinerlei Mehrkosten

► Soundeffekte von GamingSoundEffects & SoundsEffectsFactory

► Outro Production music courtesy of Epidemic Sound

► Alle Let’s Plays in einer Playlist: https://goo.gl/ODXr4f
► Let’s Play Horror Games Playlist: https://goo.gl/lNJSZv
► Einteiler: http://goo.gl/aKKVuL

___________________________

ALLGEMEINE SPIELINFOS
___________________________

Genre: Horror
Entwickler: EndyArts
Gratis Download: https://gamejolt.com/games/Abigails-Night-Game/342306
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLxdP8G7h5VjJkoaC2nAgUl-Dav1i7pgu
___________________________

#GermansnakeGaming 2018

This video is top 10 best piano of all time – soothing relaxing music for stress relief that’s includes 2 hours of soothing piano instrumental music touches your heart. The songs are selected from the best piano cover background music in the first half of 2018. The instrumental music in this video will relax your mind and beautiful background will take away all your tiredness and help you to sleep, relax, stress relief… This video is best piano love songs greatest hits 2018 – best relaxing music for stress relief, relax, sleep.
Don’t forget to Comment and let me know what you think!
If you like my playlist please SUBSCRIBE, LIKE and SHARE my videos! I’ll be uploading more playlist for you!
Join the Relaxing Music Channel community on social media: goo.gl/dur21C
► Facebook: https://www.facebook.com/relaxdailymusicchannel
► Google+: https://plus.google.com/u/0/117763013895495552663
✖ IMPORTANT ✖
If there are any copyright infringement send e-mail to us or comment on this video!!!
Thank You for Everything

Share

VLOG: Wellness hétvége | Viszkok Fruzsi

VLOG: Wellness hétvége | Viszkok Fruzsi

VLOG: Wellness hétvége
– Ezúttal egy rövid kikapcsolódás erejéig Bükfürdőre látogattunk, amit meg is örökítettem nektek egy vlog formájában.

Helyszín: http://www.caramell.hu

Fürdőruha: Zaful.com

Előző videók:
Beauty újdonságok tesztelve 3: https://youtu.be/AFSyIIXpS0o
10 év után újra lovagoltam: https://youtu.be/LlHjrvVyj1k

Új videó minden kedden és szombaton! Iratkozz fel, hogy ne maradj le: http://bit.ly/1QxKuoM

Küldenél nekem valamit? Itt megteheted:
Viszkok Fruzsina – Special Effects Media
1054 Budapest, Akadémia utca 9. – Széchényi utca 3.

AHOL MÉG MEGTALÁLSZ:
➡ INSTAGRAM: vfruzsi
➡ BLOG: http://www.viszkokfruzsi.hu
➡ FACEBOOK: http://facebook.com/viszkokfruzsi
➡ EMAIL: fruzsina.viszkok@gmail.com
➡ TWITTER: @viszkokfruzsi
➡ PINTEREST: https://pinterest.com/vfruzsi/

A videót az Orbit támogatta.

Zene: https://soundcloud.com/gbeats
Video Rating: / 5

Share

Dammit Doll Classic, 12 Inch, Random Color

Dammit Doll Classic, 12 Inch, Random Color

  • One Random Dammit Doll, stress toy for adults and a perfect gag present for a colleague, family member, student, friend, or for yourself.
  • Handmade, high quality material, and durable enough to sustain a mean squeeze. We even encourage you to bang it off of your desk at home/work
  • Relax and take a moment to take out your frustration on the Classic Stress Relief, The Dammit Doll
  • You'll love the laughs your Dammit Doll will bring to friends, colleagues and family.
  • Price listed is for one (1) Random Dammit Doll
Patterns and colors are random and not what is depicted. For those days when nothing goes right and you want to hit the wall, the Dammit Doll is always on call.

List Price: $ 14.87 Price: $ 13.92

Find More Stress Products

Share
Page 2 of 821234...204060...Last »


Page 2 of 821234...204060...Last »

14 visitors online now
1 guests, 13 bots, 0 members
Max visitors today: 32 at 04:26 am UTC
This month: 116 at 08-03-2018 10:12 pm UTC
This year: 135 at 07-29-2018 09:25 pm UTC
All time: 721 at 08-10-2014 03:27 am UTC